ઈ-સીટીઝન ટેન્ડર્સ

EXPRESSION OF INTEREST FOR EMPANELMENT OF MANUFACTURERS TO SUPPLY ORGANIC FERTILISER TO GAIC AT THEIR AGRO SERVICE CENTRES/ AGRO BUSINESS CENTRES ACROSS THE STATE OF GUJARAT

Tender Number: : October 2017
Publish Date: : ઑક્ટોબર 07, 2017
છેલ્લી તારીખ : ઑક્ટોબર 30, 2017
વિગત : EXPRESSION OF INTEREST FOR EMPANELMENT OF MANUFACTURERS TO SUPPLY ORGANIC FERTILISER TO GAIC AT THEIR AGRO SERVICE CENTRES/ AGRO BUSINESS CENTRES ACROSS THE STATE OF GUJARAT
વિગત : EOI-Organic-Fertiliser-final-07102017.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (709 KB)
ઈ-સીટીઝન
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2017 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ