ઈ-સીટીઝન ટેન્ડર્સ

SELECTION OF AGEN​​ CY TO OPERATE, MAINTAIN & MANAGE RICE FLAKES MILL (POHA MILL) AT KOSAMBA, Dist- SURAT, GUJARAT

Tender Number: : ​G​AIC/RFM/O&M/2017/2
Publish Date: : સપ્ટેમ્બર 04, 2017
છેલ્લી તારીખ : સપ્ટેમ્બર 29, 2017
વિગત :

SELECTION OF AGEN​​CY TO OPERATE, MAINTAIN & MANAGE RICE FLAKES MILL (POHA MILL) AT KOSAMBA, Dist- SURAT, GUJARAT

વિગત : Tender-Document-Poha-Mill.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (448 KB)
વિગત : Corrigendum-1.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (122 KB)
વિગત : Corrigendum-2.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (406 KB)
ઈ-સીટીઝન
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2017 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ